Tag: Minister Sunil Kedar Saheb When will action be taken against Kavita Navande

जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांना " "अभय" कशासाठी?

जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांना ” “अभय” कशासाठी?

औरंगाबाद (प्रतिनिधी):औरंगाबादच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत शासन, प्रशासन स्तरावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही, याच्या ...

मंत्री महोदय सुनील केदार साहेब औरंगाबादच्या क्रीडाधिकारी कविता नावंदेवर कारवाई कधी?

औरंगाबाद (प्रतिनिधी) : जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांनी औरंगाबाद मनपा शाळांच्या क्रीडा साहित्याच्या प्रस्तावामध्ये फेरफार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर ...

ताज्या बातम्या